ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มอบหมายให้ บุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และหน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโครงการกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว