ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 07.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว