ประกาศ นี่เว็บไซต์ใหม่ สพป.สระแก้ว เขต 1 (3)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษากับเพื่อครู ทั้ง 145 โรงเรียน กับ อีก 2 สาขา ร่วมสร้างสถานศึกษาแห่งแรงบันดาลใจไปพร้อมกัน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในรางวัล เสมาเพชรดอกแก้ว เป็นกำลังใจให้เพื่อครู โรงเรียน จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็ก ๆ ของจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นผู้เรียนรู้อย่างมีความสุข ตามนโยบายเรียนดีมีสุข ของกระทรวงศึกษาธิการ