ยืมบัญชีพนักงานราชการ สพป.สก.2 เพื่อบรรจุ จำนวน 3 ราย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เรื่อง การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน ในบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ดาวน์โหลด >> https://drive.google.com/file/d/1zgmJ_4PIaaJaxgDuDrVhQtsikuWtzDsG/view?usp=sharing