การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสมชาติ ช่วงเปีย ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมการะเกด สพป.สระแก้ว เขต 1