การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2567

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. -12.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธาน การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2567 โดยมีนายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค.จังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ สพป.สระแก้ว เขต 1 ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1