ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2567

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นางสาวลออ แก้วศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางสาวณัฐพร ฉัตรหิรัญรัตน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสมาบูรพา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว