สัมมนา “สกสค. พบเพื่อนครูสระแก้ว”

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นวิทยากรในการเสวนาถาม-ตอบ ภายในการจัดงานสัมมนา “สกสค. พบเพื่อนครูสระแก้ว” โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สกสค. จังหวัดสระแก้ว นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 และนายสมพร พิลาสันต์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรในการเสวนาถาม-ตอบ ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. สู่การปฏิบัติมุ่งหวังที่จะ “ลดภาระ ดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสุข” และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดและส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ ให้แก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1